slika novina

ADHD

Broj 1

31. Jul 2013.

ADHD je skraćenica kojom se predstavlja skup problema, a obuhvata hiperaktivnost , impulsivnost , probleme sa pažnjom. Hiperaktivnost NIJE POREMEĆAJ kao što se definiše u zvaničnim medicinskim krugovima. Oni su samo drugačiji u odnosu na one koji nisu hiperaktivni. Drugačiji su, a ne poremećeni.

Čitaj sve bez limita

Probaj 7 dana BESPLATNO

Čitaj sve za samo 1.49eur / nedeljno