Pravilnik

1.    USLOVI KORIŠĆENJA

a)    Usluge dostupne na Novinarnica.Plus sajtu i aplikaciji
Novinarnica.Plus je portal za čitanje novina, magazina i knjiga u elektronskom formatu (u daljem tekstu: Novinarnica.Plus sadržaj).

Novinarnica.Plus pruža servis članarine u vidu nedeljne pretplate koja svojim pretplatnicima omogućava pristup Novinarnica.Plus sadržaju.
Korisnik sa aktivnom članarinom u mogućnosti je neograničenog čitanja e-novina i e-magazina preko Novinarnica.Plus sajta i Novinarnica.Plus aplikacije za iOS i Android.
Korisnik sa aktivnom članarinom u mogućnosti je neograničenog čitanja e-knjiga preko Novinarnica.Plus aplikacije za iOS i Android.
Dodavanje Novinarnica.Plus sadržaja u favorite korisnikove Biblioteke omogućava brži pristup omiljenim naslovima.
Čitanje Novinarnica.Plus sadržaja preko Novinarnica.Plus sajta moguće je samo uz internet konekciju.
Aplikacija omogućava čitanje u offline režimu sadržaja iz sekcije Preuzeto u korisnikovoj Biblioteci.

 

b)    Prihvatanje uslova
Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju sporazum između korisnika i Novinarnica.Plus u pogledu usluga koje Novinarnica.Plus pruža korisnicima.
Pristupanjem i/ili korišćenjem Novinarnica.Plus, korisnik prihvata i Uslove korišćenja, potvrđuje da nema manje od 18 godina i da je saglasan da Novinarnica.Plus servis koristi u skladu sa navedenim uslovima, kao i da je saglasan da njegovi lični podaci, koji su potrebni i zahtevani u cilju pružanja usluga, budu korišćeni u skladu sa Politikom privatnosti.
Ukoliko korisnik nije saglasan sa Uslovima korišćenja i/ili Politikom pirvatnosti, ne treba da nastavi sa korišćenjem Novinarnica.Plus portala.

 

c)    Članarina na Novinarnica.Plus portalu
Korisnik ima aktivnu članarinu za korišćenje Novinarnica.Plus servisa sve dok se članarina ne prekine. Članarina za korišćenje Novinarnica.Plus servisa naplaćuje se nedeljno preko izabranog načina plaćanja. Naplata se vrši automatski datuma iskazanog na stranici “Nalog”.
Za korišćenje Novinarnica.Plus servisa potrebno je dostaviti podatke o izabranom načinu plaćanja. Time nas ovlašćujete da jednom nedeljno vršimo automatsku naplatu u ceni nedeljne članarine. Ukoliko Vaš način plaćanja iz nekog razloga ne podržava pokušanu naplatu, Vaša članarina automatski biva prekinuta.
O uspešnim i neuspešnim naplatama korisnik je obavešten preko pružene e-mail adrese.
O prekidu nedeljne članarine usled neuspešne naplate korisnik biva obavešten preko pružene e-mail adrese.
Ponovnim pristupom na Novinarnica.Plus portal korisniku će biti ponuđena “Aktiviraj” opcija.
Korisniku članarina ostaje prekinuta sve dok sam ne pokrene proces aktivacije ažuriranjem podataka o načinu plaćanja.

 

 

d)    Pristup sadržajima na portalu Novinarnica.Plus
Glavni deo sajta i aplikacija Novinarnica.Plus predstavljaju novine, magazini i knjige u elektronskom formatu podeljeni u više kategorija.
Bez registracije korisniku je omogućeno da čita besplatne verzije nekih novina, magazina i knjiga i da tako stekne uvid u prednosti čitanja u elektronskom formatu.
Sa registracijom korisnik ima neograničen pristup svim e-novinama, e-magazinima i e-knjigama na Novnarnica.Plus portalu.
Sa registracijom korisnik dobija mogućnost kreiranja svoje Biblioteke, dodavanja sadržaja u favorite radi bržeg pristupa i pregleda kraćih vesti iz sveta štampe preko “Istraži” stranice.
Prvom registracijom korisnik dobija nedelju dana besplatnog korišćenja Novinarnica.Plus servisa kako bi mogao da proceni da li mu servis odgovara. Ukoliko korisnik sam iz svog korisničkog Naloga ne prekine servis opcijom “Deaktiviraj”, naredne nedelje, 7 dana od dana registracije počinju kontinualne nedeljne naplate. Korisniku se svake nedelje, dana iskazanog u korisničkom Nalogu vrši nedeljna naplata u visini nedeljne članarine sa kojom je korisnik tokom registracije upoznat. Uplata nedeljne pretplate omogućava korisniku da čita sadržaj na Novinarnica.Plus servisu bez ograničenja. Korisnik sam bira da prekine članarinu opcijom “Deaktiviraj” a sadržaj Novinarnica.Plus servisa ostaje mu bez ograničenja dostupan do datuma isteka prethodno uplaćenog perioda o kojem je na svom korisničkom Nalogu obavešten. Korisniku članarina može biti i automatski prekinuta ukoliko je automatski pokušaj nedeljne naplate neuspešan. Korisnik o tome bude obavešten putem e-maila i prvim sledećim pristupom na sajt ili aplikaciju ima mogućnost ponovne aktivacije.
Nakon prekida članarine korisnički podaci i sačuvani sadržaj pamte se narednih 10 meseci kako bi korisniku bili ponovo dostupni nakon ponovne aktivacije. Nakon isteklih 10 meseci ovi podaci se trajno brišu.
Korisnik ne može da pristupi svom nalogu preko sajta sa više uređaja istovremeno. Ukoliko se istovremeno dva različita uređaja prijave na jedan korisnički nalog, prvi biva automatski odjavljen iz web pretraživača. Korisnik može pristupiti svom nalogu preko aplikacije sa maksimalno dva različita uređaja. Kada korisnik pokuša da pristupi svom nalogu sa trećeg uređaja aplikacija mu automatski daje mogućnost da neki od prethodnih uređaja odjavi.

 

e)    Korisnički nalog
Novinarnica.Plus servis sa svim svojim funkcionalnostima dostupan je za korišćenje samo registrovanim korisnicima sa aktivnom pretplatom. Registrovani korisnici koji su prekinuli pretplatu imaju ograničen pristup Novinarnica.Plus sadržaju.
Prilikom registracije korisnik obavezno unosi e-mail adresu i podatke o načinu plaćanja. Korisnik odgovara za tačnost unetih podataka prilikom registracije, kao i za očuvanje tajnosti svoje lozinke. Strogo je zabranjeno korišćenje tuđe e-mail adrese i lozinke bez dozvole vlasnika. U slučaju sumnje na zloupotrebu korisničkog naloga od strane trećih lica, korisnik je u obavezi da o tome odmah obavesti Novinarnica.Plus podršku putem e-maila na
support@novinarnica.plus.
Novinarnica.Plus ovlašćena je da ukine korisnički nalog ukoliko se posumnja na zloupotrebu naloga ili istinitost podataka, kao i da određeni nalog stavi na čekanje ukoliko smatra da dotični nalog zloupotrebljava svrhu korišćenja besplatnog perioda prilikom prve registracije.

f)     Ponašanje korisnika
Novinarnica.Plus sajt i aplikacije se mogu upotrebljavati samo u legalne svrhe i u skladu sa ovim uslovima.

 

g)    Međunarodni korisnici
Novinarnica.Plus kontroliše, upravlja i administrira portal iz svojih prostorija na teritoriji Republike Bugarske. U slučaju da korisnik Novinarnici.Plus pristupa sa lokacije koja se nalazi van Republike Bugarske, odgovoran je za poštovanje lokalnih zakona države iz koje pristupa svom nalogu.

 

h)    Intelektualna svojina
Novinarnica.Plus aplikacija i sajt su zaštićeni zakonima Republike Bugarske i drugim međunarodnim propisima koji uređuju zaštitu prava intelektualne svojine. Celokupan sadržaj aplikacije i sajta, odnosno tekst, grafika, logo i softver (uključujući računarske kodove i programe) koji se upotrebljava na ovoj aplikaciji/sajtu su u vlasništvu Novinarnica.Plus servisa.
E-novine, e-magazini, e-knjige i uopšte, sve publikacije na Novinarnica.Plus servisu u elektronskom formatu vlasništvo su izdavačkih kuća sa kojima Novinarnica.Plus sarađuje.
Novinarnica.Plus je distributer, a ne izdavač sadržaja koji plasira u elektronskom izdanju. Taj sadržaj obezbeđuju i za njega odgovaraju izdavačke kuće. Novinarnica.Plus ne snosi nikakvu odgovornost za njihov sadržaj. Novinarnica.Plus ne garantuje tačnost, kompletnost ili korisnost bilo kog sadržaja, niti će biti smatrana za odgovornu u slučaju bilo kakvog gubitka ili štete prouzrokovane oslanjanjem na informacije dobijene preko njenog portala.
Korisnik ne stiče bilo kakva prava na Novinarnica.Plus aplikaciji/sajtu ili njenim delovima ili sadržaju aplikacije/sajta.
Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja Novinarnice.Plus je zabranjeno i podleže krivičnoj odgovornosti.

 

i)      Sadržaji trećih strana
Novinarnica.Plus nema izdavačku kontrolu nad sadržajem koji obezbeđuju treće strane. Bilo koje mišljenje, savet, izjava, usluga, ponuda, neka druga informacija ili sadržaj koji je izražen ili učinjen dostupnim od strane trećih strana, uključujući i one u publikacijama koje pruža Novinarnica.Plus, pripadaju odgovarajućim autorima, odnosno izdavačima.
Novinarnica.Plus, u okviru svoje internet strane može da sadrži linkove koji vode na druge internet stranice i resurse trećih strana. Novinarnica.Plus ne preuzima nikakvu odgovornost ili obavezu za komunikaciju ili materijale koji su dostupni preko tih povezanih internet stranica. Ovi linkovi su obezbeđeni samo kao pogodnost za korisnika i on je jedini odgovoran za razumevanje termina i uslova koji se primenjuju kada poseti neki sajt ili izvrši narudžbinu na sajtu treće strane.

 

j)      Radovi na aplikaciji/sajtu i ažuriranje servera
Novinarnica.Plus zadržava pravo da aplikacija/sajt povremeno bude nedostupna zbog dopune i modifikacije sadržaja i usluga aplikacije/sajta, sa ili bez prethodnog obaveštenja i uz isključenje bilo kakve odgovornosti po bilo kom osnovu s tim u vezi.

 

k)    Odricanje od odgovornosti
Novinarnica.Plus ne daje bilo kakvu garanciju da će usluge Novinarnice.Plus ispuniti zahteve korisnika, da će usluge Novinarnice.Plus biti uvek dostupne, da će biti tačne, sigurne ili besplatne, sadržaj dobijen sa Novinarnice.Plus biti tačan i pouzdan, ili kvalitet bilo kog proizvoda, usluga, informacija ili ostalog materijala koji je kupljen, nabavljen ili korišćen preko Novinarnice.Plus ispuniti bilo čija očekivanja. Samo korisnik snosi odgovornost za uspostavljanje i održavanje pouzdane internet konekcije. Nikakav savet ili usmena informacija koju je korisnik dobio preko ili od Novinarnice.Plus ili kompanije sa kojom Novinarnica.Plus sarađuje, partnera i nosioca licenci (ili direktora, službenika ili agenata navedenih entiteta) neće predstavljati nikakvu garanciju koja nije izričito navedena u ovim Uslovima.

 

l)      Obeštećenje
Pristajete da obeštetite Novinarnicu.Plus, kompanije koje sa njom sarađuju, njene partnere i nosioce licenci, u slučaju eventualnih tužbi, gubitaka, troškova, i šteta, uključujući i troškove advokata, koji proističu iz vaše upotrebe Novinarnice.Plus, a rezultat su aktivnosti koje se odnose na vaš nalog od strane vas ili bilo koje druge osobe koja je pristupila sajtu Novinarnice.Plus preko vašeg naloga.

 

m)  Kontrola
Novinarnica.Plus ima pravo da ukloni bilo koji sadržaj za koji smatra da je u suprotnosti sa važećim Zakonom o javnom informisanju ili nije u skladu sa obavezama Novinarnice.Plus prema Izdavačkim kućama.

 

n)    Raskid
I Novinarnica.Plus i vi možete da raskinete ovaj Sporazum u svakom trenutku. Novinarnica.Plus može, po sopstvenom nahođenju i bez odgovornosti, da ukine vaš nalog ili upotrebu sajta ako ustanovi da ste narušili ili niste delovali u skladu sa ovim uslovima. Bilo koje isključenje vašeg pristupa sajtu po odredbama ovih uslova može biti izvedeno bez prethodnog obaveštenja i Novinarnica.Plus može odmah da deaktivira ili obriše vaš nalog i sve povezane informacije i/ili zabrani budući pristup sajtu. Korisnik može da raskine ovaj Sporazum tako što će poslati e-mail sa zahtevom za ukidanje svog naloga na support@novinarnica.plus i tada nema pravo na povraćaj novca za neiskorišćen period nedeljne pretplate.

 

o)    Obaveštenje o promenama
Novinarnica.Plus može da preradi ove uslove da bi ih održala u skladu sa svojim proizvodima i uslugama. Ukoliko dođe do promene u Pravilniku, bićete blagovremeno obavešteni putem e-mail-a. Datum ažuriranja na dnu našeg pravilnika služi da vas podseti na nedavne promene. Ako ne želite da prihvatite promenjene uslove, možete odmah da otkažete vašu pretplatu (član 1.3). Vaš pristup ili upotreba sajta posle takvih promena će značiti vašu saglasnost sa tim promenama.

 

 

2.    POLITIKA PRIVATNOSTI
Za potrebe korišćenja Novinarnice.Plus, može se zahtevati od korisnika pružanje određenih ličnih podataka, čije korišćenje i čuvanje podleže ovoj Politici privatnosti, koja predstavlja sastavni deo Uslova korišćenja.
Korišćenje aplikacije/sajta podrazumeva da je korisnik pročitao, razumeo i složio se sa uslovima Politike privatnosti.
Ova politika privatnosti u skladu je sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Opštom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno General Data Protection Regulation (GDPR).
Ova politika privatnosti se odnosi isključivo na aplikaciju i sajt Novinarnica.Plus a ne i na druge sajtove, zato se preporučuje korisnicima da pročitaju sve izjave o privatnosti na drugim sajtovima koje posećuju.

 

a)    Zaštita ličnih podataka
Ovom politikom privatnosti uređuje se način na koji Novinarnica.Plus prikuplja, koristi, održava i objavljuje informacije prikupljene od korisnika (u daljem tekstu: Korisnik) preko www.novinarnica.plus ili drugih strana/sajtova, kao i aplikacija u našem vlasništvu koji upućuju na www.novinarnica.plus (u daljem tekstu: Sajt).
Lični podaci se mogu obrađivati i preneti samo u sklopu specifičnog zadatka i isključivo za svrhe u koje su prvobitno i dobijeni. Lični podaci će se preneti trećim stranama isključivo u skladu sa zakonskim okvirom i/ili uz izričitu saglasnost. Isti se brišu ili se čine anonimnim odmah nakon ispunjenja svrhe u koju su dobijeni.

 

b)    Lični podaci
Lični podaci podrazumevaju bilo koju informaciju koja se odnosi na identifikaciju ili moguću prepoznatljivost fizičkog lica. Moguća prepoznatljivost fizičkog lica, podrazumeva da se lice može identifikovati, direktno ili indirektno, pogotovo uz navođenje identifikacije kao što je e-mail adresa i slično.
Ako ste posetilac Sajta, određeni podaci se prikupljaju automatski, kao što su IP adresa, regija ili uopštena lokacija gde je kompjuter ili uređaj Korisnika pristupio internetu, tip pretraživača, operativni sistem ili druga informacija o korišćenju našeg Sajta, uključujući i istoriju stranica koje je Korisnik posetio.
Podaci nisu lični ako se ne mogu povezati sa određenom osobom, kao npr. statistički podaci koje prikupljamo o ukupnoj poseti određene stranice na Sajtu i ti podaci ne mogu direktno da upućuju na Korisnika kao osobu.

 

c)    Korisnicima se smatraju

§  Članovi, odnosno pravna ili fizička lica koja su se registrovala radi vremenski neograničenog korišćenja sajta (do prestanka članstva), a u svrhe čitanja elektronskih izdanja i koja nakon registracije prijavom pristupaju sajtu ili aplikaciji, a na način propisan Uslovima korišćenja.

§  Posetioci, odnosno lica koja pristupaju Sajtu, bez registracije/prijave, radi korišćenja Sajta u edukativne i informativne svrhe, na koja se Uslovi korišćenja primenjuju shodno, odnosno samo tamo gde ima mesta njihovoj primeni.

 

d)    Koje informacije skuplja Novinarnica.Plus
Novinarnica.Plus skuplja informacije od korisnika, koje mogu da uključe lične informacije, na različitim mestima sa njenog internet sajta i preko njenog softvera i to su:

§  E-mail adresa

§  IP adresa svakog pojedinačnog pristupa servisima

§  Vreme kreiranja naloga

§  Vreme modifikacije / menjanje podataka

§  Vreme poslednjeg pristupa

§  Informacije o aktivnoj/neaktivnoj pretplati

§  ID uređaja sa kojim se pristupa ili pokušava pristupiti nalogu

Novinarnica.Plus prikuplja lične informacije od Korisnika samo ako Korisnik dobrovoljno dostavi te informacije. Korisnici uvek mogu odbiti da pruže identifikacione informacije i u tim slučajevima mogu biti uskraćeni za neke podatke ili aktivnosti na Sajtu.Novinarnica.Plus ne sakuplja svesno informacije o osobama mlađim od osamnaest godina.

 

e)    Podaci prilikom nedeljne naplate
Korisnik ne ostavlja podatke o platnoj kartici Novinanici.Plus.
Niti jednog trenutka podaci o vašoj platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.
Sigurnost podataka prilikom nedeljne naplate garantuje Stripe, (Stripe, Inc). Kompletni proces naplate obavlja se na stranicama Stripe-a. Stripe je američka firma sa sedištem u San Francisku čija je delatnost softver za novčane transakcije. U pitanju je najzastupljeniji sisitem za sva web plaćanja. Pregled politike privatnosti je na:
https://stripe.com/privacy

 

f)     Kolačići (Cookies)
Kolačići su male datoteke sa podacima koji se skladište i čuvaju u uređajima korisnika koji pristupaju internetu sa ciljem prepoznavanja pojedinih uređaja koje su korisnici upotrebili prilikom pristupa. Njihovo je skladištenje pod potpunim nadzorom pretraživača koji upotrebljava korisnik, a skladištenje kolačića može se po želji ograničiti ili onemogućiti.
Kolačići su važni za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Interakcija između korisnika interneta i internet stranice uz pomoć kolačića je brža i jednostavnija. Uz njihovu pomoć, internet stranica pamti preferencije i iskustva pojedinca, čime se štedi vreme, a pretraživanje internet stranica je delotvornije i lakše.
Većina internet stranica upotrebljava kolačiće jer su prikladno sredstvo za održavanje novog i odgovarajućeg sadržaja koji je u skladu s interesima i preferencijama pojedinog korisnika interneta. Više je razloga za upotrebu kolačića – prvi je razlog njihova sposobnost pohranjivanja podataka o stanju pojedine internet stranice (detalji o prilagođavanjima pojedine internet stranice), a osim toga, oni pomažu u obavljanju raznih internet usluga i pomažu pri skupljanju statističkih podataka o navikama korisnika interneta – uz pomoć kolačića može se pratiti učestalost posećivanja određene internet stranice. Preduzeća uz pomoć kolačića ocenjuju efikasnost nacrta svojih internet stranica, kao i primerenost, vrste i broja oglasa koje nude korisnicima na svojim internet stranicama.
Kolačićima se može jednostavno upravljati, to jest omogućiti i onemogućiti iste. Međutim, onemogućavanje funkcije kolačića može onemogućiti upotrebu određenih prednosti ili funckionalnosti prilikom posete našem Sajtu. Stoga preporučujemo da funkcionalnost kolačića bude omogućena. Takođe, preporučujemo da pročitate Politike privatnosti najčešće korišćenih pretraživača (browser-a):
Google Chrome -
https://policies.google.com/privacy

Mozilla Firefox - https://www.mozilla.org/en-US/privacy/

Internet Explorer* - https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

Safari - https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

Opera - https://www.opera.com/privacy

*Za Internet Explorer, kolačići treće strane moraju biti omogućeni.

 

g)    Kako Novinarnica.Plus upotrebljava kolačiće
Kada Korisnik poseti sajt Novinarnica.Plus i registruje se postaviće se cookie na uređaj Korisnika. Potrebno je da cookies budu omogućeni u pretraživaču tako da Novinarnica.Plus može da Korisnika identifikuje kao stalnog posetioca ili pretplatnika i da održava razmenu potrebnih informacija sa ulogovanim korisnicima.

Korišćenjem kolačića, Novinarnica.Plus prikuplja sledeće informacije posetioca web sajta:

§  ID uređaja (vrsta, marka)

§  Informacije o operativnom sistemu (vrsta i verzija)

Prikupljamo tehničke podatke o uređaju i programu kako bismo osigurali kvalitet podešavanja Sajta. Informacije o stranicama koje su bile prikazane prikupljaju se u analitičke svrhe što nam omogućava da unapredimo sadržaj i doživljaj Korisnika. Ne postoji mogućnost da se korišćenjem tih informacija identifikuje Korisnik. Takođe, Novinarnica.Plus koristi cookies da isprati trendove i šablone upotrebe da bi bolje razumeo i poboljšao delove sajta Novinarnica.Plus.

 

h)    U koje svrhe Novinarnica.Plus koristi informacije koje je prikupila
Novinarnica.Plus može prikupljati i koristiti lične podatke Korisnika da bi:

§  Verifikovala pristup zaštićenom sadržaju i informacijama sa naloga

§  Odredila da li su ispunjeni minimalni sistemski zahtevi za upotrebu servisa

§  Ponudila nadogradnju proizvoda

§  Prikupila zbirne statističke podatke o korišćenju Novinarnice.Plus, uključujući internet komunikaciju i navike čitanja

§  Poboljšala svoje usluge - Možemo koristiti informacije da shvatimo kako naši Korisnici (kao grupa) koriste usluge i resurse koji se nalaze na našem Sajtu

§  Personalizovala iskustva korisnika – Novinarnica.Plus daje preporuke za čitanje s obzirom na korisnikove dosadašnje preference

§  Unapredila Sajt - Možemo koristiti povratne informacije koje navedete za poboljšanje naših proizvoda i usluga

§  Pokrenula promocije, istraživanja ili druge funkcije Sajta - Slanje informacija Korisnicima koji su pristali da ih prime (NewsLetter)

§  Poslala periodične e-poruke – Novinarnica.Plus može da pošalje novim korisnicima poruku dobrodošlice, kao i sistemske poruke koje korisnika obaveštavaju o izmenama o statusu njegove pretplate

Korisnikov e-mail se takođe može koristiti kao kanal komunikacije da odgovorimo na Korisnikove molbe, pitanja i/ili druge zahteve.

 

i)      Sigurnosna procedura
Novinarnica.Plus koristi aktuelne sigurnosne metode da bi zaštitila podatke. Vaše informacije se čuvaju u bazi podataka koja je zaštićena višestrukim zaštitama i dostupne su samo autorizovanom osoblju. Podaci nikada neće biti dostupni trećim licima bez saglasnosti Korisnika.

 

j)      Zaštita Novinarnice.Plus i njenih korisnika
Novinarnica.Plus će obezbediti lične informacije o nalogu isključivo ukoliko dobije zakonski obavezujući nalog za to od nadležnih državnih organa Republike Bugarske. Ovakav pristup je odgovarajući u cilju poštovanja zakonskih normi.

 

 

k)    Skladištenje podataka
Dobijene podatke Novinarnica.Plus skladišti na serverima renomirane kompanije Hetzner u Nemačkoj. Pre korišćenja portala Novinarnica.Plus, molimo da se bliže informišete preko navedenih stranica:

§  Legal notice: https://www.hetzner.com/rechtliches/impressum

§  Data privacy: https://www.hetzner.com/rechtliches/datenschutz

§  System policies: https://www.hetzner.com/rechtliches/system-policies

§  Terms and conditions: https://www.hetzner.com/rechtliches/agb

 

l)      Korisnički profil/nalog „Moj nalog“
Korisnički profil je nalog korisnika sa mogućnošću zaštićenog pristupa preko lozinke. Na svom korisničkom nalogu možete videti podatke o statusu pretplate, datumu sledeće naplate ili datumu trajanja tekuće nedeljne članarine.
Na vašem nalogu možete promeniti pristupnu lozinku, odabrani metod plaćanja, kao i prekinuti članarinu i dalje nedeljne naplate opcijom “Deaktiviraj”.
Saglasni ste da se lični pristupni podaci smatraju poverljivim i da ih ne otkrivate neovlašćenim trećim licima. Novinarnica.Plus ne preuzima nikakvu odgovornost za zloupotrebu lozinke, osim ako je Novinarnica.Plus odgovoran za zloupotrebu. Ako ne možete pristupiti korisničkom nalogu, molimo vas da se obratite na support@novinarnica.plus bez odlaganja.
Funkcionalnost "zapamti me" / "ostani prijavljen" internet pretraživača Korisnika omogućuje upotrebu korisničkog naloga bez ponovnog prijavljivanja svaki put kada Korisnik pristupa Sajtu. Novinarnica.Plus ni na koji način nije povezana s ovom funkcionalnošću pretraživača. Preporučujemo da ne koristite ovu funkcionalnost ako se vaš uređaj koristi od strane više lica i ukazujemo da funkcionalnost "zapamti me" / "ostani prijavljen" neće biti dostupna ako koristite podešavanja svog pretraživača koji automatski briše sačuvane „kolačiće“ posle svake sesije ili obrišete sami “kolačiće”.

 

m)  Poslovni transferi
Novinarnica.Plus može da prenese informacije koje sakupi, uključujući i lične informacije u slučaju prodaje većine ili kompletne imovine kompanije. Korisnik prihvata da se takvi transferi mogu dogoditi i da bilo koji novi vlasnik Novinarnica.Plus može da nastavi da koristi vaše lične informacije na način koji je određen našom Politikom privatnosti.

 

 

3.    PRAVA KORISNIKA

a)    Pravo na informaciju
Korisnik ima pravo da na zahtev, u bilo kom trenutku od Novinarnice.Plus dobije informacije o ličnim podacima koji se odnose na Korisnika, a koje je Novinarnica.Plus obradila u sklopu člana 2. Politike privatnosti.

 

b)    Pravo na prepravku
Korisnik ima pravo da zahteva promenu ličnih podataka koji se odnose na njega ukoliko su ti podaci netačni.

c)    Pravo na brisanje
Korisnik ima pravo da zahteva brisanje ličnih podataka u skladu sa Uslovima korišćenja.

 

d)    Pravo na ograničenje obrade podataka
Korisnik može da zahteva da lične podatke koji se odnose na njega Novinarnica.Plus obrađuje samo do određene mere, na primer, u slučaju da Korisnik odjavi primanje marketinških poruka.

 

e)    Pravo na prenosivost podataka
Korisnik ima pravo da zatraži lične podatke koji se odnose na njega. Novinarnica.Plus je u obavezi da odgovori na primljeni zahtev u roku od mesec dana. Podatke možemo poslati direktno korisniku ili drugom izvršitelju obrade ako korisnik to zahteva.
Slanje podataka je besplatno, ali u slučaju da Novinarnica.Plus dobije u kratkom vremenskom periodu mnogo zahteva i posumnja da je akcija odrađena od strane grupe korisnika koji imaju lošu nameru u smislu da uspore rad kompanije, Novinarnica.Plus ima pravo da naplati naknadu koja pokriva stvarne troškove traženja i sortiranja podataka i eventualnog materijala ako primerak šalje u papirnom obliku ili na eksternim medijima.

 

f)     Pravo na prigovor
Korisnik ima pravo da u svakom trenutku uloži prigovor na obradu svojih ličnih podataka. U tom slučaju možete zatražiti da prestanemo sa korišćenjem svih ili nekih od vaših ličnih podataka (npr. ako nemamo zakonsko pravo da nastavimo da ih upotrebljavamo) ili ograničiti našu upotrebu (npr. ako su podaci netačni). Pravo na prigovor je poseban oblik prava na brisanje.

 

g)    Gašenje naloga od strane Korisnika i obustavljanje obrade podataka
Ukoliko, u bilo kom trenutku, Korisnik želi da ugasi nalog i obustavi obradu ličnih podataka, potrebno je poslati e-mail na support@novinarnica.plus. Lične informacije će biti izbrisane iz baze aktivnih korisnika pod uslovom da su ispunjene sve obaveze plaćanja, da Novinarnica.Plus veruje da nije potrebno čuvati te informacije zbog nekog sudskog procesa i da nije ni pod kakvom zakonskom obavezom da čuva te informacije. Budite svesni da će u toj situaciji vaša tekuća, aktivna pretplata (ukoliko postoji) biti momentalno prekinuta.

 

h)    Ostvarivanje navedenih prava
Ako želite ostvariti navedena prava, obratite nam se na
support@novinarnica.plus.

 

i)      Marketing - oglašavanje i društvene mreže
Ukoliko Korisnik dâ saglasnost da želi da prima personalizovane ponude, upotrebljavaće se lični podatak - e-mail adresa. Novinarnica.Plus koristi postojeće podatke kao što su potvrda prijema i potvrda čitanja e-biltena, datum i vreme posete Sajtu ili proizvodima koje ste pogledali. Za slanje e-biltena i analize korisničkog ponašanja, Novinarnica.Plus koristi usluge provajdera Amazon i Google Analytics. Osim toga, analiziraju se informacije kao što su odabrana izdanja, kao i automatski generisani podaci kao što su potrošnja ili trenutna lokacija. Koristimo ove informacije kako bismo poboljšali naše proizvode i usluge, kako bismo ih bolje prilagodili potrebama Korisnika i kako bismo komunicirali sa Korisnikom o ostalim uslugama Novinarnice.Plus koje bi ga mogle zanimati.
Korisnik ima mogućnost da prihvati slanje marketinških poruka. Ako u bilo kom trenutku Korisnik želi da se odjavi od prijema buduće e-poruke, potrebno je da sa e-mail adrese kojom je Korisnik prijavljen na Novinarnici.Plus pošalje tekst ODJAVA MARKETING PORUKA na adresu
support@novinarnica.plus.

 

j)      E-bilten (e-newsletter)
Za isporuku e-biltena koristimo usluge provajdera Amazon. Prikupljamo statističke podatke o otvaranju e-pošte i o klikovima u okviru e-biltena, pomoću standardnih tehnologija kako bismo mogli da pratimo i poboljšavamo naš e-bilten. Za više informacija o prikupljanju i korišćenju podataka od strane Amazon-a, molimo vas da pogledate politiku privatnosti kompanije Amazon:
https://aws.amazon.com/privacy/?nc1=f_pr

Twitter.Inc je američka kompanija društvenih medija sa sedištem u San Francisku, Kalifornija. Pregled politike privatnosi Twitter je na:
https://twitter.com/en/privacy

Instagram je jedan od servisa Facebook-a, a pregled politike privatnosti Instagram-a pronaći ovde:
https://www.facebook.com/business/gdpr

Ako ste na našem Sajtu, ostvaruje se direktna konekcija između vašeg pretraživača i servera navedenih društvenih mreža. Na taj način društvena mreža dobija informaciju o vašoj poseti sajtu i IP adresi. Ukoliko kliknete na npr. “Like” ili „Share“ dugme dok ste ulogovani na vaš nalog na društvenoj mreži, možete linkovati sadržaj našeg sajta sa vašim nalogom na društvenoj mreži. Na taj način Facebook, Twitter, Instagram ili YouTube mogu povezati vašu posetu našem Sajtu sa vašim nalogom na društvenoj mreži. Želimo da naglasimo da mi nemamo saznanja o sadržini prenetih podataka kao ni njihovoj upotrebi od strane navedenih društvenih mreža. Za više informacija upoznajte se sa politikom privatnosti navedenih društvenih mreža.
Ukoliko ne želite da neka od navedenih društvenih mreža poveže vašu posetu Sajtu sa vašim nalogom na društvenoj mreži, molimo vas da se izlogujete sa vašeg naloga.

 

k)    Facebook Custom Audiences
Naš Sajt koristi funkcionalnost za remarketing "Custom Audience" Facebook-a. Ova funkcija služi za prikazivanje oglasa na Facebook društvenoj mreži („Facebook oglasi“) posetiocima Sajta, na osnovu interesovanja o našim uslugama/proizvodima ili drugih sadržaja na našem Sajtu. U tu svrhu, na Sajtu je implementiran kod, koji se još naziva i piksel („Facebook pixel“). Putem ovog piksela uspostavlja se direktna veza s Facebook serverima prilikom posete našem Sajtu. Podaci o poseti prenose se na Facebook server, a Facebook te podatke dodeljuje vašem Facebook korisničkom nalogu. Za više informacija o prikupljanju i korišćenju podataka od strane Facebooka i pravu o zaštiti podataka, posetite
https://www.facebook.com/about/privacy/.

Podešavanja za prikazivanje oglasa možete izmeniti na
https://www.facebook.com/settings/?tab=ads%23_=_%20.

Da biste ovo učinili, morate biti prijavljeni na Facebook.

l)      Korisnički servis putem društvenih mreža
Ako Korisnik kontaktira Novinarnicu.Plus preko društvenih mreža, lični podaci Korisnika, koji su u vezi sa rešavanjem potencijalnog problema, a koje Korisnik javno objavi kroz svoj profil ili dostavi u direktnoj poruci na profilu naše kompanije, obrađuju se i čuvaju u Sistemu za upravljanje korisnicima, u svrhu servisiranja/rešavanja problema.
Podaci o korisnicima kao i direktne poruke upućene profilu naše kompanije na društvenim mrežama, biće izbrisani 3 meseca nakon servisiranja vašeg zahteva.

 

m)  Analiza korišćenja Sajta
Kako bismo stekli uvid u potrebe posetilaca našeg Sajta, koristimo razne softvere za analizu korišćenja Sajta. Ovo nam pomaže da konstatno unapređujemo kvalitet naših ponuda.

Sesije se automatski brišu nakon 180 minuta neaktivnosti na Sajtu, kada se zatvori pretraživač ili kada koristite funkciju odjave. Sesija omogućava identifikaciju Korisnika u toku korišćenja Sajta.

 

n)    Google
Novinarnica.Plus koristi Google-ove usluge kao što su Google Analytics, AdWords i YouTube. Provajder usluga je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD („Google“). Upotrebom Google usluga na stranici Novinarnice.Plus, može se uspostaviti direktna veza između pretraživača Korisnika i Google servera kada se stranica učita putem dodatka („plug-in“). Putem ostvarene konekcije mogu se prenositi podaci specifični za pretraživač, a Google može čuvati kolačiće, što između ostalog može identifikovati koji je korisnikov pretraživač. Napominjemo da Novinarnica.Plus nije upoznata sa celokupnim sadržajem poslatih podataka i njegovom upotrebom od strane Google-a. Integracija „plug-in“ nije uvek vidljiva Korisniku.

Google pravila o privatnosti možete pronaći ovde:
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

o)    Google Analytics
Naš Sajt koristi Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google Inc. ("Google"). Google Analytics upotrebljava takozvane "kolačiće", tekstualne datoteke koje su sačuvane na računaru Korisnika i koje omogućavaju analizu korišćenja Sajta. Informacije koje generiše kolačić o korišćenju Sajta obično se šalju Google serveru u SAD i tamo se čuvaju. Međutim, ako je IP anonimizacija aktivirana na Sajtu, Google će unapred skratiti IP adresu u državama članicama Evropske unije ili u drugim zemljama ugovornicama Sporazuma o Evropskoj ekonomskoj uniji. Samo u izuzetnim slučajevima puna IP adresa će biti poslata na Google server u SAD i tamo će se skratiti. U ime Novinarnice.Plus, Google će koristiti ove informacije kako bi analizirao upotrebu Sajta, sačinio izveštaje o aktivnostima na Sajtu i pružio druge usluge vezane za korišćenje Sajta i interneta. Google neće IP adresu Korisnika dovoditi u vezu sa drugim podacima kompanije Google. Možete sprečiti čuvanje kolačića, međutim, napominjemo da u ovom slučaju možda nećete moći da koristite sve funkcije Novinarnice.Plus u potpunosti. Takođe, možete sprečiti prikupljanje podataka koje generišu cookies (uključujući Vašu IP adresu) kao i obradu tih podataka od strane Google instraliranjem plug-in-a sa sledećeg linka:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Načela sigurnosti i privatnosti usluge Google Analytics možete pronaći ovde:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

p)    Naš Sajt koristi "Google Remarketing" kako bi ponudio oglase na drugim platformama koji su u vezi sa ponašanjem Korisnika na Sajtu. Ako kliknete na određenu stranicu ili proizvod na ovom Sajtu, Google će sačuvati vaša interesovanja o našim uslugama/proizvodima ili sadržajima na Sajtu i može s vremena na vreme prikazivati ​​Google-ove oglase "Adwords" koji odgovaraju vašim interesovanjima, na različitim platformama koje posećujete. Ovaj oglas može se odnositi na usluge Novinarnice.Plus, ali i ponude trećih strana. Da bi se navedeno sprovelo, Google čuva kolačić na računaru Korisnika koji omogućuje da se interesovanja Korisnika dodele računaru Korisnika (pojedinosti o kolačićima potražite u odeljku "Google Analytics"). Ta interesovanja se anonimno beleže i nisu povezana sa ličnim podacima. Na stranici https://adssettings.google.com/authenticated?hl=sr se mogu kontrolisati informacije koje Google koristi za prikazivanje oglasa. Na ovoj adresi takođe se može onemogućiti upotreba kolačića od strane Google-a.
Ako Korisnik pristane da Google vrši povezivanje istorije pretraživanja interneta i aplikacija sa Google nalogom i da koristi informacije koje su pregledane na internetu sa Google nalogom Korisnika u cilju personalizovanja oglasa, Google povezuje te informacije sa podacima Google Analytics da bi stvorio i definisao publiku za remarketing na svim uređajima koje Korisnik koristi, a na kojima postoji Korisnikov Google nalog. Da bi se podržala ova funkcionalnost, Google Analytics prikuplja jedinstvene ID. Podešavanja se mogu promeniti u Google odeljku „moj nalog“.

q)    YouTube
Naš Sajt koristi softverske dodatke („plug-in“) s YouTube-a koji pripada kompaniji Google Inc. Čim se posete web stranice s YouTube plug-in-om, dolazi do povezivanja sa YouTube serverima. Serveru YouTube-a biće rečeno koje Novinarnica.Plus stranice ste posetili. Ukoliko ste ulogovani na YouTube nalog, YouTube-u je omogućeno da poveže pretragu Korisnika sa ličnim profilom Korisnika. Ova mogućnost se može ukinuti ako se prethodno Korisnik odjavi sa svog naloga. Više informacija o prikupljanju i upotrebi ličnih podataka od strane YouTube-a, potražite u pravilima o privatnosti kompanije Youtube:
https://www.youtube.com/t/terms.

r)     Obaveštenje o promenama
Novinarnica.Plus može s vremena na vreme da preradi Politiku privatnosti da bi je održala u skladu sa svojim proizvodima i uslugama. Datum ažuriranja služi da podseti Korisnika na nedavne modifikacije. Ako promene Politike privatnosti Novinarnice.Plus direktno utiču na način na koji deli lične podatke Korisnika, Novinarnica.Plus će obavestiti Korisnika postavljanjem obaveštenja na sajtu ili slanjem e-mail poruke koja omogućava da Korisnik odbije takvu promenu. U ovom slučaju Korisnik je dužan da pismenim putem, slanjem e-mail poruke na support@novinarnica.plus obavesti Novinarnicu.Plus da ne prihvata promene u Politici privatnosti što automatski dovodi do otkazivanja korisničkog naloga od strane Korisnika.

s)    Izmene, datum stupanja na snagu
Ova Politika privatnosti se primenjuje na korišćenje našeg Sajta i usluga od strane Korisnika od “Dana stupanja na snagu”.
Možemo povremeno da izmenimo u celosti ili u delovima ovu Politiku privatnosti, u bilo koje vreme i bez ličnog obaveštavanja, s tim da ćemo uvek postaviti obaveštenje o učinjenim materijalnim izmenama na Sajt, odnosno kroz naše usluge. Mi vas pozivamo da periodično pogledate ovu Politiku privatnosti kako biste ostali informisani o postupanju Sajta. Ako se protivite bilo kakvim izmenama, prestanite sa korišćenjem naše stranice i/ili zatvorite svoj nalog, odnosno kontaktirajte nas bez odlaganja.
Ukoliko po objavljivanju ili slanju obaveštenja o izmenama ove Politike privatnosti Korisnik nastavi sa kontinuiranom upotrebom Sajta i naših usluga podrazumevaće se da je prikupljanje, upotreba ili deljenje ličnih podataka predmet izmenjene verzije Politike privatnosti i smatraće se pristankom sa navedenim izmenama.

t)     Kako da nas kontaktirate
Ako imate bilo kakva pitanja ili brige po pitanju Politike privatnosti Novinarnice.Plus ili načina na koji koristi vaše lične informacije, molimo vas da nam pošaljete e-mail na
support@novinarnica.plus.4.    REKLAMACIJE
Reklamacije se mogu podneti ukoliko određeni broj e-izdanje ne može da se otvori u čitaču (reader-u) na sajtu ili preuzme i čita preko aplikacije. Kao i u slučaju da korisnik ne može da pokrene Novinarnica.Plus aplikaciju na svom uređaju.

Reklamaciju, zajedno sa dokazom o nemogućnosti otvaranja sadržaja u vidu foto ili video zapisa, treba poslati na support@novinarnica.plus. Nakon što primimo vašu reklamaciju ona će biti razmotrena a u roku od tri radna dana od podnošenja reklamacije korisnik će biti obavešten o ishodu reklamacionog procesa.

 

5.    POLITIKA POVRAĆAJA NOVCA
Novinarnica.Plus garantuje korisniku povraćaj novca u celosti u slučaju usvojene reklamacije.
Novinarnica.Plus će direktno kontaktirati korisnika za povraćaj novca, putem e-maila, u vezi sa načinom povraćaja sredstava.

 

 

 

Dan stupanja na snagu: 27.03.2023.

Datum poslednje promene: 27.03.2023.