slika novina

Moć održivog poslovanja

Broj 2024

10. Mar 2024.

Godišnja edicija "Moć održivog poslovanja" deo je platforme BeRiskProtected koja se bavi rizicima novog doba - rizicima koje prema globalnim istraživanjima privrednici u svetu prepoznaju kao "rizike budućnosti" - one za koje se procenjuje da mogu doneti najveće štete poslovanju u narednoj deceniji. Cilj je da se što široj javnosti skrene pažnja na ove rizike, na dostupnu preventivu i na mogućnosti nadoknade štete ukoliko se dogodi.

Čitaj sve bez limita

Probaj 7 dana BESPLATNO

Čitaj sve za samo 1.49eur / nedeljno