slika novina

Književne vertikale

Broj 21

1. Jun 2020.

Časopis za književnost, Književne vertikale je specifičan i od ostalih sličnih časopis drugačiji, fokusira se na decenijama zanemarivane književne stvaraoce: mlade i talentovane početnike kojima je potrebna podrška da sačine prve ozbiljne korake, neafirmisane stvaraoce koji pišu na jezicima nacionalnih manjina, kao i na samosvojne, osobite i nezavisne književne stvaraoce posebnog i neuobičajenog književnog i estetskog izraza.

Čitaj sve bez limita

Probaj 30 dana BESPLATNO

Čitaj sve za samo 5.90eur / mesečno