slika novina

Sportisti Srbije

Broj Katalog

28. Feb 2018.

Od trenutka kada je 2006. Srbija ponovo postala samostalna država, pa u proteklih deset godina slobodno možemo reći da su sportisti bili najbolji i najzapaženiji ambasadori. Katalog koji se nalazi pred vama predstavlja mali doprinos čuvanju od zaborava medalja i podviga sportista u prvoj deceniji života moderne Srbije. Pokušali smo da na jasan i svima lako prepoznatljiv način podsetimo na sve najznačajnije rezultate i osvojene medalje naših sportista, napravimo dokument istorije koji će dugo trajati i sa kojim ćemo biti ponosni u godinama koje dolaze. Katalog na svojih 138 strana sadrži retrospektivu uspeha srpskih sportista na svim evropskim i svetskim takmičenjima od 2006. do 2017. godine.

Čitaj sve bez limita

Probaj 7 dana BESPLATNO

Čitaj sve za samo 1.49eur / nedeljno