slika novina

Odbrana

Broj 359

1. Apr 2022.

Magazin ODBRANA je glasilo Ministarstva odbrane koje izlazi od 1. oktobra 2005. Nastavlja neprekinutu tradiciju vojne štampe u Srbiji. Prvo zvanično glasilo srpske vojske bio je list “Ratnik”, čiji je prvi broj izašao 24. januara 1879.

Čitaj sve bez limita

Probaj 30 dana BESPLATNO

Čitaj sve za samo 5.90eur / mesečno