slika novina

Žurnalist

Broj 42

9. Feb 2018.

„Žurnalist“ je elektronski mesečnik studenata žurnalistike iz Novog Sada. Donosi tekstove iz oblasti politike, ekonomije, studentskog života, sporta, medija i kulture. Tema broja je poseban redakcijski poduhvat i prikazuje se u četiri do pet analitičkih tekstova.

Čitaj sve bez limita

Probaj 7 dana BESPLATNO

Čitaj sve za samo 1.49eur / nedeljno